براویا EX720 جدید سونی تعریف جدیدی از تلویزیون را با قیمتی بی نظیر ارایه می‌دهد و دسترسی مستقیم به اینترنت را به بهترین نحو در اتاق نشیمنتان مهیا می‌کند.براویا EX720 با برخورداری از طراحی شیک و کیفیت تصویر 2 بعدی و 3 بعدی عصر جدیدی را در سرگرمی‌های خانگی معرفی می‌کند.